Comisii de lucru

 

 

 

COMISII PE PROBLEME
2014-2015

I.- COMISIA PENTRU CURRICULUM: 12 membrii

 • -RESPONSABILUL COMISIEI SITARU CLARA MARIANA
 • -DIRECTOR EXECUTIV - CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • -DIRECTOR SPIRITUAL – Sr. KATHLEEN MURPHY
 • -RESPONSABIL C.M. ÎNV.PREȘCOLAR – MĂȚĂUANU ANA-MARIA
 • -RESPONSABIL C.M. ÎNV.PRIMAR – ANDREI CRISTINA ELENA
 • -RESPONSABIL C.M. LB.ROMÂNĂ – LB.STRĂINE – BIZON DIANA MARCELA
 • -RESPONSABIL C.M. ȘTIINȚE – POPESCU ELENA CLAUDIA
 • -RESPONSABIL C.M. OM ȘI SOCIETATE – ARTE – ED.FIZICĂ – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
 • -CONSILIER EDUCATIV – ANDREI BEATRICE GABRIELA
 • -PROF.DE SPRIJIN – ARON ANA-MARIA
 • -CONSILIER PSIHOPEDAGOGIC – POPESCU PETRUȚA
 • -DIRIGINTE CLASA a VIII-a – LEICA CONSTANTIN
 • ECHIPA DE INTOCMIRE A ORARULUI UNITATII DE INVATAMANT
 • SUBCOMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA     
 • SUBCOMISIA PENTRU CONCURSURI ȘCOLARE ȘI OLIMPIADE
 • SUBCOMISIA PENTRU C.D.S.
 • SUBCOMISIA PENTRU SCHEME ORARE ȘI ÎNCADRARE

 

II.- COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII:
9 membri

 • -RESPONSABILUL COMISIEI – PASTORIC IRINA NICOLETA
 • -REPREZENTANT GIMNAZIU – PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
 • -REPREZENTANT GIMNAZIU – CIUCHIN TEREZA
 • -REPREZENTANT PRIMAR – TUDOSIE ELENA
 • -REPREZENTANT PRIMAR – DUȚĂ CRISTINA GABRIELA 
 • -REPREZENTANT PREȘCOLAR - MIHĂILĂMIHAELA
 • -REPREZENTANT SINDICAT – POPESCU ELENA CLAUDIA
 • -REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL – DAVID BOGDAN ANGELIN
 • -REPREZENTANT CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR - TUTELCĂ RODICA

III.-COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALA SI FORMARE CONTINUA A PERSONALULUI: 4 membri

 • -RESPONSABILUL COMISIEI – DUȚĂ CRISTINA GABRIELA
 • -REPREZENTANT GIMNAZIU – POPESCU IOANA CRISTINA
 • -REPREZENTANT PRIMAR – SITARU CLARA MARIANA
 • -REPREZENTANT PREȘCOLAR – ILIOIU ELENA ADRIANA

IV.- COMISIA PENTRU SITUATII DE URGENTA (P.S.I. SI PROTECTIE CIVILA): 6 membri

 • -RESPONSABILUL COMISIEI – AVRAM PETRE IULIAN
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
 • REPREZENTANT PRIMAR – DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – BURTEA MARIA
 • REPREZENTANT PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR – PĂULEȚ IOSIF
 • REPREZENTANT PERSONAL NEDIDACTIC – PAVEL CAMELIA

V.- COMISIA PENTRU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA: 
6 membri

 • -RESPONSABILUL COMISIEI – LEICA CONSTANTIN
 • –REPREZENTANT GIMNAZIU – CIUCHIN TEREZA
 • –REPREZENTANT PRIMAR – BOERU CRISTINA ELENA
 • –REPREZENTANT PREȘCOLAR – POȘTOACĂ CLAUDIA
 • REPREZENTANT PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR – MĂLUREANU ANA-MARIA
 • –REPREZENTANT PERSONAL NEDIDACTIC – RĂCEANU ANTOANETA

 

 • RESPONSABILUL CU VERIFICAREA BAZEI MATERIALE, A INSTALATIILOR SI  A APARATELOR DE PE TERENUL DE SPORT SI DIN SALA DE SPORT – CĂȚOIU CLAUDIU
 • RESPONSABILUL CU VERIFICAREA BAZEI MATERIALE, A INSTALATIILOR SI  A APARATELOR DIN SALA DE SPORT – BRĂTULESCU MARIUS
 • RESPONSABILII CABINETELOR SI LABORATOARELOR:

                  - laborator matematica-tehnologie – POPESCU ELENA CLAUDIA  
                  - laborator fizica-chimie-biologie – PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA   
                  - cabinetul de informatica – DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN               
                  - cabinetul de arte  - NISTOROIU-FIANU DIANA VIORELA                            
                  - cabinetul de limba engleza – Sr.KATHLEEN MURPHY
                  - cabinetul psiho-pedagogic – ARON ANA-MARIA            
                  - sala de sport  - BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ      
                  - terenul de sport  - CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN 

VI.- COMISIA NOILOR EDUCATII: 7 membri
-RESPONSABILUL COMISIEIPĂULEȚ IULIANA 
- ED. PENTRU MEDIU: - PĂULEȚ IULIANA – MAILAT ALICE
- ED. SANITARA MODERNA: - POPESCU LARISA
- ED. PENTRU TIMPUL LIBER: -  POPESCU PETRUȚA
- ED. RUTIERA: - PAVEL NICULINA
- ED. PENTRU COMUNICARE SI MASS-MEDIA: IORDACHE ELENA
- ED. INTERCULTURALA: BURTEA MARIA

VII.- COMISIA DE RECEPTIE, INVENTARIERE, RECUPERARE, GESTIONARE  ȘI CASARE A RESURSELOR MATERIALE: -5  membri

 • RESPONSABILUL COMISIEI – Sr.KATHLEEN MURPHY     
 • –SECRETAR – MIHALACHE DANIELA
 • –BIBLIOTECAR – MĂLUREANU ANA-MARIA
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – CIUCHIN TEREZA
 • –REPREZENTANT PRIMAR + PREȘCOLAR – PĂULEȚ IULIANA
 • SUBCOMISIA DE RECUPERARE SI GESTIONARE A MANUALELOR TRANSIMISIBILE
 • SUBCOMISIA DE RECEPTIE, INVENTARIERE SI CASARE A RESURSELOR MATERIALE

 

VIII.- COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE: - 5 membri

 • RESPONSABILUL COMISIEI – TUDOSIE ELENA
 • –REPREZENTANT GIMNAZIU – PALADE CORALIA – DOBRE MARILENA
 • –REPREZENTANT PRIMAR – BABEU RODICA
 • –REPREZENTANT PREȘCOLAR – NEACȘU MIRELA GABRIELA

IX.- COMISIA PENTRU MONITORIZAREA  NOTARII ELEVILOR ȘI URMARIREA FRECVENTEI ELEVILOR: - 3 membri

 • RESPONSABILUL COMISIEI  –REPREZENTANT GIMNAZIU – DUMITRESCU CRISTINA
 • –REPREZENTANT PRIMAR – BABUCIU ROXANA ELENA
 • –REPREZENTANT PREȘCOLAR – MIHĂILĂ MIHAELA

X.- COMISIA PENTRU PASTRAREA PATRIMONIULUI SI DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR SCOLARE: - 5membri

 • -RESPONSABILUL COMISIEI – DIRECTOR EXECUTIV – CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • –SECRETAR – MIHALACHE DANIELA
 • –REPREZENTANT GIMNAZIU – CIUCHIN TEREZA
 • –REPREZENTANT PRIMAR+PREȘCOLAR – PĂULEȚ IULIANA

XI.- COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII: - 6 membri

 • RESPONSABILUL COMISIEI – REPREZENTANT GIMNAZIU - IONESCU CARMEN ELENA
 • –REPREZENTANT PRIMAR – ANDREI BEATRICE GABRIELA
 • –REPREZENTANT PREȘCOLAR – NEACȘU MIRELA GABRELA
 • –DIRECTOR SPIRITUAL – Sr.KATHLEEN MURPHY
 • –DIRECTOR EXECITIV – CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • -Pr. SCARLAT GHEORGHE

                 
XII- COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR: - 12 membri

 • - RESPONSABILUL COMISIEI – PAVEL NICULINA ELENA                                               
 • -DIRECTOR EXECUTIV - CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • -CONSILIER EDUCATIV - ANDREI BEATRICE GABRIELA                                                            
 • -REPREZENTANT GIMNAZIU – PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
 • –REPREZENTANT PRIMAR – BABUCIU ROXANA ELENA
 • –REPREZENTANT PREȘCOLAR – MĂȚĂUANU ANA-MARIA
 • –CONSILIER PSIHOPEDAGOGIC
 • – PROFESOR DE SPRIJIN – FLOAREA ROXANA
 • –REPREZENTANT POLITIA CAMPULUNG – Ag.șef princ. ROBU MOISE
 • –REPREZENTANT AL COMITETULUI DE PARINTI
 • –REPREZENTANT AL COMITETULUI DE PARINTI
 • –REPREZENTANT AL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE

XIII.-COMISIA PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL PRIVIND SUPLIMENTUL DE HRANA:
Președinte:  DIRECTOR EXECUTIV – CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN      
Membrii:           -toți îndrumătorii de clasă / grupă
Administrator:  - CONSTANTINESCU ANA
Responsabil:  - POȘTOACĂ CLAUDIA    
                 

XIV.-COMISIA PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR  IN VEDEREA ACHIZITIONARII UNUI CALCULATOR NOU:
                     se constituie atunci cand este cazul

XV.-COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE DIFERENTE:
                    se constituie atunci cand este cazul pentru fiecare disciplina

XVI.-COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE CORIGENTA:
                   -se constituie atunci cand este cazul pentru fiecare disciplina

XVII.-COMISIA DE DISCIPLINA SI CONCILIERE (pentru cadrele didactice care savarsesc fapte ce pot constitui abateri disciplinare) :
                   Este stabilita de catre consiliul profesoral atunci cand este cazul!!!

 

XVIII.-COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR GENERATE DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”: - 5 membri

 • - RESPONSABILUL COMISIEI – POPESCU PETRUȚA
 • –REPREZENTANT GIMNAZIU – NISTOROIU-FIANU DIANA VIORELA
 • –REPREZENTANT PRIMAR – PĂULEȚ IULIANA
 • –REPREZENTANT PREȘCOLAR – ILIOIU ADRIANA
 • –REPREZENTANT PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR și NEDIDACTIC – PAVEL CAMELIA

                                              
XIX.-COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI „ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014: 4 membri

 • - RESPONSABILUL COMISIEI  - DIRECTOR EXECUTIV – CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN         
 • –REPREZENTANT GIMNAZIU – RADU LAURA
 • –REPREZENTANT PRIMAR – ANDREI CRISTINA ELENA
 • REPREZENTANT PRIMAR – POPESCU PETRUȚA

XX.-COMISIA DE ÎNSCRIERE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013-2014: - 3 membri

 • - RESPONSABILUL COMISIEI – DIRECTOR EXECUTIV-CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN         
 • -DIRIGINTE CLASA a VIII-a – POPESCU ELENA CLAUDIA
 • -DIRIGINTE CLASA a VIII-a – LEICA CONSTANTIN

XXI.-COMISIEI RESPONSABILĂ CU GESTIONAREA BAZEI DE DATE NAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI - BDNE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”: - 4membri

 • –PREȘEDINTE – DIRECTOR EXECUTIV - CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN         
 • –SECRETAR – MIHALACHE DANIELA
 • –CONTABIL – TUDOSIE MARIAN
 • –PERSOANA DE CONTACT – DUȚĂ NICOLAE CĂȚĂLIN

XXII.- Responsabilul cu verificarea / citirea e-mail-ului unității de învățământ, a site-ului I.S.J.Argeș, a site-ului M.E.N. și informarea conducerii Școlii Gimnaziale „Sfântul Iacob” privind conținutul acestora
                   - SECRETAR – MIHALACHE DANIELA

XXIII.- Informatician cu rol de „Administrator I.T. al unității de învățământ” din Școala Gimnazială „Sfântul Iacob” pentru baza de date națională SIIIR
                 - PERSOANA DE CONTACT – DUȚĂ NICOLAE CĂȚĂLIN

XXIV.- RESPONSABILUL PENTRU SCRIEREA CONDICII DE PREZENTA A CADRELOR DIDACTICE:
                   – BIBLIOTECAR – MĂLUREANU ANA-MARIA

XXV.- LIDERUL DE SINDICAT AL ȘCOLII GIMNAZIALE „SFANTUL IACOB” (S.I.P.A.MUNTENIA):
                 - REPREZENTANT CADRE DIDACTICE – POPESCU ELENA CLAUDIA

 
 
   
   
copyright © 2013 - Școala Gimnaziala "Sfântul Iacob"