Organigrama

 

 
 

* COMISIA METODICA A INVATAMANTULUI PRESCOLAR; COMISIA METODICA A INVATAMANTULUI PRIMAR; COMISIA METODICA LIMBA SI LITERATURA ROMANA-LIMBI STRAINE; COMISIA METODICA STIINTE; COMISIA METODICA OM SI SOCIETATE-ARTE-EDUCATIE FIZICA;

** ECHIPA DE INTOCMIRE A ORARULUI UNITATII DE INVATAMANT; COMISIA PT.DEZVOLTARE PROFESIONALA SI FORMARE CONTINUA A PERSONALULUI; COMISIA PENTRU ACTIVITATI EXTRASCOLARE; COMISIA PENTRU SITUATII DE URGENTA; COMISIA PENTRU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA; COMISIA “NOILOR EDUCATII”; COMISIA DE RECEPTIE,INVENTARIERE RECUPERARE, GESTIONARE SI CASARE A RESURSELOR MATERIALE; COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIONALE; COMISIA PENTRU MONITORIZAREA NOTARII ELEVILOR ȘI URMARIREA FRECVENTEI ELEVILOR; COMISIA PENTRU PASTRAREA PATRIMONIULUI SI ARVIVAREA DOCUMENTELOR SCOLARE; COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII; COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR; COMISIA PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL PRIVIND SUPLIMENTUL DE HRANA; COMISIA PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EVALUARII NATIONALE; COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT; COMISIA DE DISCIPLINA SI CONCILIERE; COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE DIFERENTE; COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ; COMISIA PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII UNUI CALCULATOR; RESPONSABILII CABINETELOR, LABORATOARELOR,SALII DE SPORT, TERENULUI DE SPORT; RESPONSABILUL PENTRU SCRIEREA CONDICII DE PREZENȚĂ.

 

ORGANIGRAMA 2013-2014

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

 

CONSILIUL PROFESORAL

 

                                                                                     

                                                       

DIRECTORUL EXECUTIV

are in subordine:

 

1.COMPARTIMENTUL SECRETARIAT                  1.COMISIILE METODICE SI SEFII CATEDRELOR

2.BIBLIOTECA                                                   2.COORDONATOR PT.PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE

3.PERSONALUL NEDIDACTIC                            3.COMISIA PT.EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

                                                                        4.COMISIA PENTRU CURRICULUM

                                                                        5.COMISIILE PE PROBLEME

 

 

COORDONATORUL PT. PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE

are in subordine:

 

1.COMISIA DIRIGINTILOR(este responsabilul Comisiei dirigintilor)

2.CABINETUL DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA SI PSIHOPEDAGOGUL SCOLAR

3.PROFESORII DE SPRIJIN PENTRU COPII CU NEVOI SPECIALE

4.CONSILIUL CONSULTATIV AL ELEVILOR

5.COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE

6. ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

 

 

 

 

ANUL SCOLAR 2013-2014

 

- CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

               - PRESEDINTE:

1. Prof. TUDOSIE EMILIA (Asoc.”Inima Deschisa” - Comisia pentru Curriculum)             

               - MEMBRII:

2. Prof. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN (Director executiv)

3. Sr. KATHLEEN MURPHY (Director spiritual)

4. Prof.CIUCHIN TEREZA(Presedinte Asoc.”Inima Deschisa”)

5. PAULET PETRU (Vicepresedinte Asoc.”Inima Deschisa”)

6. Prof. ANDREI BEATRICE GABRIELA (Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare)

7. Prof.înv.primar. BABEU RODICA ( reprezentant înv.preșcolar și clasa pregătitoare)

8. Prof.înv.primar PĂULEȚ IULIANA( reprezentant înv.primar)

9. Prof. LEICA CONSTANTIN ( reprezentant înv. gimnazial)

10.VISOIU GABRIEL  (Comitetul de parinti)

11.FILOTE VICENȚIU  (Comitetul de parinti)

12.Prof.înv.primar PASTORIC IRINA NICOLETA (reprezentant C.E.A.C.)

13. DAVID BOGDAN-ANGELIN (Consiliul local)

               - SECRETAR: BABEU RODICA

 

- CONSILIUL PROFESORAL (MEMBRII):

               -PRESEDINTE:

1  -Prof. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN(Director executiv)

               -MEMBRII:

2  -Sr. KATHLEEN MURPHY(Director spiritual)

 

3  -Prof.inv preșcolar ILIOIU ADRIANA

4  -Prof.înv preșcolar MIHAILA MIHAELA

5  -Prof.înv.preșcolar MATAUANU ANA-MARIA

6  -Prof.înv preșcolar IVANER LORICA GABRIELA

7  -Prof.înv preșcolar BURTEA MARIA

 

8  -Prof.înv primar BABEU RODICA                                         

9  -Prof.înv primar DUȚĂ CRISTINA GABRIELA

10-Prof.înv.primar ANDREI BEATRICE GABRIELA

11-Prof.înv.primar PAVEL NICULINA ELENA

12-Prof.înv primar MINCIUNESCU ELENA ROXANA

13-Prof.înv.primar SITARU CLARA MARIANA

14-Prof.înv.primar TUDOSIE ELENA

15-Prof.înv.primar PASTORIC IRINA NICOLETA

16-Prof.înv.primar ANDREI CRISTINA ELENA

17-Prof.înv.primar PAULET IULIANA

18-Prof.înv.primar POPESCU PETRUTA

 

19-Prof. CIUCHIN TEREZA

20-Prof. BIZON DIANA MARCELA

21-Prof. COMAN ANDREEA

22-Prof. IONESCU DUȚĂ CARMEN ELENA

23-Prof. POPESCU ELENA CLAUDIA

24-Prof. LEICA CONSTANTIN

25-Prof. DUMITRESCU CRISTINA

26-Prof. PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA

                                                             

27-Prof. POȘTOACĂ CLAUDIA

28-Prof. BORDEA CECILIA

29-Prof. POPESCU IOANA CRISTINA

30-Prof. LEICA ADINA

31-Prof. POPESCU LARISA

32-Prof. MĂILAT ALICE - ANA

33-Prof. BOERU CRISTINA ELENA

34-Prof. DUȚĂ CĂTĂLIN

35-Prof.FULGA ADINA

36-Prof. PALADE CORALIA

37-Prof. NISTOROIU-FIANU DIANA VIORELA

38-Prof. AVRAM IULIAN PETRE

39-Prof. SCARLAT GHEORGHE

40-Prof. BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ

41-Prof.de sprijin ARON ANA-MARIA

42-Prof.de sprijin FLOAREA ROXANA

43-Prof. IORDACHE ELENA

         

-SECRETAR: -Prof.înv primar BABEU RODICA                                         

 

- CONSILIUL CLASEI: Profesorii care predau la clasa respectiva

                                                  

- RESPONSABILII COMISIILOR METODICE:

                     1.ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Prof.înv.prescolar MATAUANU ANA-MARIA

                     2.ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Prof.înv.primar  POPESCU PETRUȚA

                     3.LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-LIMBI STRĂINE: Prof. COMAN ANDREEA DANIELA

                     4.ȘTIINȚE: Prof. POPESCU ELENA CLAUDIA

                     5.OM ȘI SOCIETATE-ARTE-EDUCAȚIE FIZICĂ: Prof. LEICA CONSTANTIN

                     6.COMISIA DIRIGINȚILOR : -Prof. înv primar ANDREI BEATRICE GABRIELA

 

- COORDONATORUL PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE:

                    -Prof. înv primar ANDREI BEATRICE GABRIELA

Are in subordine:

 

        - COMISIA DIRIGINTILOR/CONSILIERILOR:

-Prof.inv preșcolar ILIOIU ELENA ADRIANA

-Prof.înv preșcolar MIHAILA MIHAELA

-Prof.înv preșcolar IVANER LORICA GABRIELA

-Prof.înv.preșcolar MĂȚĂUANU ANA-MARIA

-Prof.înv preșcolar BURTEA MARIA

 

-Prof.înv primar BABEU RODICA                                         

-Prof.înv primar DUȚĂ CRISTINA GABRIELA

-Prof.înv primar MINCIUNESCU ELENA ROXANA

-Prof.înv.primar SITARU CLARA MARIANA

-Prof.înv.primar TUDOSIE ELENA

-Prof.înv.primar PASTORIC IRINA NICOLETA

-Prof.înv.primar ANDREI CRISTINA ELENA

-Prof.înv.primar PAULEȚ IULIANA

-Prof.înv.primar POPESCU PETRUȚA

-Prof.înv.primar ANDREI BEATRICE GABRIELA

-Prof.înv.primar PAVEL NICULINA ELENA

 

-Prof. BIZON DIANA

-Prof. CIUCHIN TEREZA

-Prof. COMAN ANDREEA

-Prof. IONESCU CARMEN ELENA

-Prof.  POPESCU ELENA CLAUDIA

-Prof. LEICA CONSTANTIN

-Prof. DUMITRESCU CRISTINA

-Prof. PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA

                      

-Prof.itinerant ARON ANA-MARIA

-Prof.itinerant FLOAREA ROXANA                    

 

 - CONSILIUL CONSULTATIV AL ELEVILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”

 

PREȘEDINTE:

 • RĂUCEA ANA (clasa a VII-a S)

 VICEPREŞEDINŢI:

 • BĂRUȚĂ MIHAI (clasa a VIII-a I)
 • AVRAM MIRUNA (clasa a IV-a I)

 

SECRETAR:

 • GRECU MĂDĂLINA (clasa a IV-a S)
 • ȚIGĂU SIDONIA (clasa a VI-a I)

 

- CONSILIERUL PSIHOPEDAGOGIC:

-Prof.înv.primar POPESCU PETRUTA

-Prof.înv.primar SITARU CLARA MARIANA

 

 PROFESORUL DE SPRIJIN PENTRU COPII CU NEVOI SPECIALE:

-Prof. ARON ANA-MARIA

-Prof. FLOAREA ROXANA

 

- COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE

 

- ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

 

- CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”

 

PREȘEDINTE:

 • VIȘOIU GABRIEL (clasa a VII-a I)

 

VICEPREŞEDINŢI:

 • GHEȚEA MIRON (grupa mare1) – reprezentant învățământ preșcolar
 • FILOTE VICENŢIU (clasa a III-a S) – reprezentant învățământ primar
 • CHIRA EDUARD (clasa a VI-a I) – reprezentant învățământ gimnazial

 

SECRETAR:

 • BRICHIȘ ADRIANA (clasa a V-a S)

 

COMISII PE PROBLEME

2013-2014

 

I.- COMISIA PENTRU CURRICULUM:

 • -Prof. înv.primar SITARU CLARA – RESPONSABILUL COMISIEI
 • -Prof. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • -Sr. KATHLEEN MURPHY
 • -Prof.înv.preșcolar MĂȚĂUANU ANA-MARIA
 • -Prof.înv.primar POPESCU PETRUȚA
 • -Prof. COMAN ANDREEA DANIELA
 • -Prof. POPESCU ELENA CLAUDIA
 • -Prof. LEICA CONSTANTIN
 • -Prof.înv.primar ANDREI BEATRICE GABRIELA
 • -Prof.itinerant ARON ANA-MARIA
 • -Prof.inv.primar SITARU CLARA MARIANA
 • -Prof. PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
 • -Prof. DUMITRESCU CRISTINA
 • ECHIPA DE INTOCMIRE A ORARULUI UNITATII DE INVATAMANT

                    1. înv. primar: - Prof.înv.primar POPESCU PETRUȚA

                    2. înv. primar: - Prof.înv.primar SITARU CLARA

                    3. înv. gimnazial: Prof. POPESCU ELENA CLAUDIA

                    4. înv. gimnazial: Prof. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN

 • SUBCOMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA     
 • SUBCOMISIA PENTRU CONCURSURI ȘCOLARE ȘI OLIMPIADE
 • SUBCOMISIA PENTRU C.D.S.
 • SUBCOMISIA PENTRU SCHEME ORARE ȘI ÎNCADRARE

 

II.- COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII:

 • -Prof.inv.primar PASTORIC IRINA – RESPONSABILUL COMISIEI
 •  -Prof. BORDEA CECILIA
 • -Prof. PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
 • -Prof.inv.primar TUDOSIE ELENA
 • -Prof.înv.primar DUȚĂ CRISTINA GABRIELA 
 • -Prof.inv.prescolar MIHAILA MIHAELA
 • -Prof. POPESCU CLAUDIA (Sindicat)
 • -DAVID BOGDAN ANGELIN (Reprezentant Consiliul local)
 • -TUTELCĂ RODICA(Comitetul de parinti)

 

III.-COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALA SI FORMARE CONTINUA A PERSONALULUI:

 • -Prof.înv.primar DUȚĂ CRISTINA GABRIELA– RESPONSABILUL COMISIEI
 • -Prof.înv.primar MINCIUNESCU ROXANA ELENA
 • -Prof.înv.preșcolar ILIOIU ADRIANA ELENA
 • -Prof. PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA

 

IV.- COMISIA PENTRU SITUATII DE URGENTA (P.S.I. SI PROTECTIE CIVILA):

 • -Prof. AVRAM IULIAN PETRE – RESPONSABILUL COMISIEI
 • -Prof. BRATULESCU MARIUS-ROMICĂ
 • -Prof. DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN
 • -PAULET IOSIF
 • -PAVEL CAMELIA
 • -RACEANU MARIA ANTOANETA

 

V.- COMISIA PENTRU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

 • -Prof.  LEICA CONSTANTIN– RESPONSABILUL COMISIEI
 • -Prof. BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
 • -Prof. POȘTOACĂ CLAUDIA
 • -Prof. CIUCHIN TEREZA

 

 • RESPONSABILUL CU VERIFICAREA BAZEI MATERIALE, A INSTALATIILOR SI  A APARATELOR DE PE TERENUL DE SPORT SI DIN SALA DE SPORT

                   -Prof. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN

 • RESPONSABILUL CU VERIFICAREA BAZEI MATERIALE, A INSTALATIILOR SI  A APARATELOR DIN SALA DE SPORT

                  -Prof. BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ

 • RESPONSABILII CABINETELOR SI LABORATOARELOR:

                  - laborator matematica-tehnologie   POPESCU ELENA CLAUDIA

                  - laborator fizica-chimie-biologie    PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA

                  - cabinetul de informatica                DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN

                  - cabinetul de arte                             NISTOROIU-FIANU DIANA VIORELA

                  - cabinetul de limba engleza 1         Sr. KATHLEEN

                  - cabinetul psiho-pedagogic             ARON ANA-MARIA

                  - sala de sport        BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ

                  - terenul de sport   CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN

 

VI.- COMISIA NOILOR EDUCATII:

       - ED. PENTRU MEDIU: -Prof.înv.primar PĂULEȚ IULIANA RESPONSABILUL COMISIEI

                                                 -Prof. MĂILAT ALICE                                                    

       - ED. SANITARA MODERNA: -Prof. POPESCU LARISA

       - ED. PENTRU TIMPUL LIBER: - Prof.înv.primar PAVEL NICULINA ELENA

       - ED. RUTIERA: -Prof. BIZON DIANA MARCELA

       - ED. PENTRU COMUNICARE SI MASS-MEDIA: -Prof. IORDACHE ELENA

       - ED. INTERCULTURALA: -Prof.înv.preșcolar BURTEA MARIA

                                                       -Prof. IONESCU (DUȚĂ) CARMEN ELENA

 

VII.- COMISIA DE RECEPTIE, INVENTARIERE, RECUPERARE, GESTIONARE  ȘI CASARE A RESURSELOR MATERIALE:

 • - SR. KATHLEEN MURPHY
 • - MIHALACHE DANIELA
 • - MALUREANU ANA-MARIA
 • -Prof. BIZON DIANA MARCELA
 • - Prof.inv.primar PĂULEȚ IULIANA
 • - Prof. BORDEA CECILIA – RESPONSABILUL COMISIEI    
 • SUBCOMISIA DE RECUPERARE SI GESTIONARE A MANUALELOR TRANSIMISIBILE
 • SUBCOMISIA DE RECEPTIE, INVENTARIERE SI CASARE A RESURSELOR MATERIALE

 

VIII.- COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE:

 • -Prof.înv.preșcolar BURTEA MARIA
 • -Prof. inv.primar TUDOSIE ELENA– RESPONSABILUL COMISIEI
 • -Prof. PALADE CORALIA

 

IX.- COMISIA PENTRU MONITORIZAREA  NOTARII ELEVILOR ȘI URMARIREA FRECVENTEI ELEVILOR

 • -Prof.înv.preșcolar MIHĂILĂ MIHAELA
 • -Prof.înv.primar ANDREI CRISTINA ELENA
 • -Prof. DUMITRESCU CRISTINA– RESPONSABILUL COMISIEI

 

X.- COMISIA PENTRU PASTRAREA PATRIMONIULUI SI DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR SCOLARE:

 • -Prof. CATOIU CLAUDIU CONSTANTIN– RESPONSABILUL COMISIEI
 • -MIHALACHE DANIELA
 • -Prof.inv.prescolar ILIOIU ADRIANA ELENA
 • -Prof.inv.primar SITARU CLARA MARIANA
 • -Prof. POPESCU IOANA CRISTINA

 

XI.- COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII:

 • -Sr. KATHLEEN MURPHY
 • -Prof. CATOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • -Prof.inv.prescolar IVANER LORICA
 • -Prof. IONESCU CARMEN ELENA
 • -Prof.inv.primar MINCIUNESCU ROXANA– RESPONSABILUL COMISIEI
 • -Pr. SCARLAT GHEORGHE

                 

XII- COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR:

 • -Prof. CĂŢOIU CLAUDIU CONSTANTIN – DIRECTOR
 • -Prof.înv.primar ANDREI BEATRICE GABRIELA - CONSILIER EDUCATIV                                                           
 • - Prof.inv prescolar  BOERU CRISTINA                       
 • - Prof.inv.primar PAVEL NICULINA ELENA - RESPONSABILUL COMISIEI                                                
 • - Prof. NISTOROIU-FIANU DIANA VIORELA                                             
 • - Prof.inv.primar SITARU CLARA MARIANA
 • - Prof.inv.primar POPESCU PETRUȚA
 • - Prof. ARON ANA-MARIA
 • - Ag. Sef ROBU MOISE – POLITIA CAMPULUNG
 • –PETRESCU DELIA - REPREZENTANT AL COMITETULUI DE PARINTI
 • –SĂVESCU ANDREEA - REPREZENTANT AL COMITETULUI DE PARINTI
 • –DAVID BOGDAN ANGELIN - REPREZENTANT AL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE

 

XIII.-COMISIA PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL PRIVIND SUPLIMENTUL DE HRANA:

 • Președinte:         - Prof. CĂŢOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • Membrii:           - toți îndrumătorii de clasă / grupă
 • Administrator: - IORGA DANIELA
 • Responsabil:      - Prof..POȘTOACĂ CLAUDIA (înv.preșcolar, înv.primar, înv.gimnazial)         

                 

XIV.-COMISIA PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR  IN VEDEREA ACHIZITIONARII UNUI CALCULATOR NOU:

                     se constituie atunci cand este cazul

 

XV.-COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE DIFERENTE:

                    se constituie atunci cand este cazul pentru fiecare disciplina

 

XVI.-COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE CORIGENTA:

                   -se constituie atunci cand este cazul pentru fiecare disciplina

 

XVII.-COMISIA DE DISCIPLINA SI CONCILIERE (pentru cadrele didactice care savarsesc fapte ce pot constitui abateri disciplinare) :

                   Este stabilita de catre consiliul profesoral atunci cand este cazul!!!

 

XVIII.-COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR GENERATE DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”

 • Prof.înv.preșcolar  ILIOIU ELENA ADRIANA – reprezentant învăţământ preșcolar
 • Prof. inv. primar PĂULEȚ IULIANA  – reprezentant învățământ primar
 • Prof. CIUCHIN TEREZA  – reprezentant învăţământ gimnazial - RESPONSABILUL COMISIEI                                                
 • PAVEL CAMELIA – reprezentant al personaluljui didactic auxiliar și nedidactic;

 

XIX.-COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI „ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014

 

XX.-COMISIA DE ÎNSCRIERE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013-2014

 

XXI.-COMISIEI RESPONSABILĂ CU GESTIONAREA BAZEI DE DATE NAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI - BDNE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”

 • preşedinte – director, Căţoiu Claudiu Constantin
 • membru     – Mihalache Daniela
 • membru     – Tudosie Marian
 • membru     – prof. Duță Nicolae Cătălin.

 

- RESPONSABILUL PENTRU SCRIEREA CONDICII DE PREZENTA A CADRELOR DIDACTICE:

                   – MALUREANU ANA-MARIA

 

- Responsabilul cu verificarea / citirea e-mail-ului unității de învățământ, a site-ului I.S.J.Argeș, a site-ului M.E.N. și informarea conducerii Școlii Gimnaziale „Sfântul Iacob” privind conținutul acestora

                   - MIHALACHE DANIELA

 

- LIDERUL DE SINDICAT AL ȘCOLII GIMNAZIALE „SFANTUL IACOB” (S.I.P.A.MUNTENIA):

                 - Prof. POPESCU ELENA CLAUDIA

 

 

copyright © 2013 - Școala Gimnaziala "Sfântul Iacob"